Healing Room -päivässä kuultua

Jeesus toi sekä pelastuksen että parantumisen. Hän saarnasi evankeliumia, opetti seuraajiaan ja paransi sairaita. Tämän kaiken hän jätti myös meidän tehtäväksemme. Raamattu kehoittaa rukoilemaan sairaiden puolesta. Meidän tulee puhua sairaan elämän ylle Jumalan Sanaa, joka on “lääke meidän ruumillemme”. Parantuminen voi olla sekä sisäistä että fyysistä. Avainasemassa ovat Herran läsnäolo, nöyryys, kuuliaisuus, rakkaus ja usko. Usko syntyy Sanan kuulemisesta. Se on elävä suhde Jeesukseen, joka pohjautuu tietoisuuteen Isän Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä. Vihollinen haluaa viedä meiltä uskon, toivon ja rakkauden. On tärkeää, että mielemme uudistuu Sanan kautta ja ymmärrämme totuuden itsestämme ja ympäristöstämme. Yleisin syy masennukseen on rakkauden puute. Sielun kipu näkyy myös loukkaantumisena ja katkeruutena. Epäusko on tarttuva tila, josta tulee aktiivisesti pyrkiä pois, sillä se estää meitä uskomasta Jumalan mahdollisuuksiin. Vaikka kaikki eivät parane, meidän ei tule lakata odottamasta Sanan lupausten täyttymistä.
Jeesuksen parantaminen kertoi vallasta antaa syntejä anteeksi. (Matt 9:6) ”Jotta tietäisitte, että minulla on valta antaa synnit anteeksi” ja kääntyi halvaantuneen puoleen sanoen ”Nouse ylös sängystäsi ja kävele” ja näin tapahtui. Jumala tarkoitti mitä hän sanoi: ”Minä Herra, olen sinun parantajasi” (2 Moos 15:26). On hyvä muistaa, että Kristuksen ruumiissa ei ole yhtään turhaa solua…

This entry was posted in Miscellaneous. Bookmark the permalink.

Comments are closed.